Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0983099140/ 02213862314
Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỷ giá
Tỷ giá

Main Gate ( Cổng Chính )

Fabric Warehouse ( Kho Nguyên Liệu )

 

 

 

 

Inspection machine ( Máy kiểm vải )

 

 

Accessories warehouse ( Kho phụ liệu )

 

 

Technical Room ( Phòng kỹ thuật )

 

 

Embroidery Room ( Phòng thêu)

 

 

 

Cutting room ( Xí nghiệp cắt )

 

 

Sewing lines ( Chuyền may )

 

 

Iron tables ( Khu là )

 

 

Packing room( Xưởng hoàn thiện)

 

 

Finishing Room ( Kho hoàn thiện )