Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0983099140/ 02213862314
Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỷ giá
Tỷ giá

Tiền thân của Tổng công ty là Xí nghiệp nghiệp May Xuất khẩu Hải Hưng, trực thuộc TOCONTAP – Bộ Ngoại Thương ra đời từ năm 1966.

 

Năm 2004 công ty được cổ phần hóa và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

 

Từ ngày 01/01/2005, công ty chuyển đổi thành Công ty CP May Hưng Yên.

 

Ngày 17/05/2011, công ty đổi tên thành Tổng Công ty May Hưng Yên – CTCP.

 

Trong suốt hơn 46 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty May Hưng Yên luôn nỗ lực kinh doanh nhằm góp phần vào sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam nói chung.

 

Trong 10 năm trở lại đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chuyển đổi mạnh mẽ mọi mặt, phát triển vượt bậc cả về lượng và chất.

 

Tính đến 31/12/2012, Tổng công ty đã đầu tư góp vốn vào 12 công ty con, công ty còn liên kết với công ty khác với tổng số vốn đầu tư là 87.826 triệu đồng. Năm 2013, công ty đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu  380 tỷ (chưa tính hợp nhất từ các công ty con); lợi nhuận đạt 40,50 tỷ đồng.